Stäme Lawnboy Marlene

7 Generationer VG eller EX  
Vi har fått tre mycket trevliga Rustler kvigkalvar efter Stäme Lawnboy Marlene
M:GREENLEA-I MARIANNA RED VG-85
Vi köpte Marianna Red på RMH HIGH SALE 2009
i hop med Juby Holstein.
Marianna Red är en VG-85 poängs 2:a kalvare ifrån den kända Marlene familjen.
Vi har fått två kvigor 1 efter Lawnboy och 1 efter Mackinaw.

 

GREENLEA-I MARIANNA RED VG-85

MM: Greenlea Rub Marlene- Red EX-94
ALL-AMERICAN R&W 5-YR, SR.3-YR, SR.2-YR
RES. ALL-AMERICAN R&W 4-YR
RES. GRAND 2007 MADISON R&W
RES. INT. 2005 MADISON R&W
1ST 5-YR 2007 MADISON R&W
1ST SR. 3-YR 2005 MADISON R&W

MMM: Bar- Lee Marker Mandy Red EX-94
MMMM: Bar- Lee MS Marcy Red EX-92
MMMMM: A Filiale Jubilant Mali EX-91
GREENLEA RUB MARLENE- RED EX-94