Stäme September Laurie EX- 90

M:Stäme Lantz Laurie GP-84
MM:Mason VG-88
MMM:Lausan Black VG-87
MMMM:Laurie Sheik VG-88

Reserv Senior Champion Sweden Nationale 2012
Klassvinnare och bästa juver i klassen Mila 2013
Senior Champion Mila 2013
Grand Champion Mila 2013


Laurie kommer från den kända Laurie Sheik familjen från Comestar Holsteins.

 

Stäme September Laurie EX- 90